გრაფენსტოუნის ფერები

ფერების კატალოგი


Graphenstone ColorSystem

GCS 980 ინტერიერი

პროდუქტები:

- გრაფქლინ ქოლორ პრემიუმი GrafClean Colour Premium
- გრაფქლინ თერმო პრემიუმი GrafClean Thermal Premium
- სტუკი პრემიუმი Stuki Premium

Graphenstone ColorSystem

GCS 322 ექსტერიერი

პროდუქტები:

- გრაფქლინ ქოლორ პრემიუმი GrafClean Colour Premium
- მორთარ-ბეისი პრემიუმი MortarBase Premium
- მორთარ-ფაინი პრემიუმი MortarFine Premium
- მორთარ-სუპერი პრემიუმი MortarSuper Premium

Graphenstone ColorSystem

რბილი ფერების ნაკრები

პროდუქტები:

- ბიოსფერო ქოლორ პრემიუმი Biosphere Colour Premium
- ეკოსფერო ქოლორ პრემიუმი Ecosphere Colour Premium
- ამბიენტპრო+ ქოლორ პრემიუმი AmbientPro+ Colour Premium