პრემიუმი ხაზი

Ecological and natural paint with graphene
Ecosphere

ბუნებრივი ინტერიერის საღებავებიPintura fotocatalítica con grafeno
AmbientPro+

ფოტოკატალიტიკური საღებავიConductive shielding paint with graphene
Proshield

გამტარიანი ფარის მქონე საღებავიEcological paint with graphene
GrafClean

ეკოლოგიური საღებავი გრაფენითEcological paint with graphene
GrafClean Ext

ეკოლოგიური საღებავი გრაფენითEcological paint with graphene
GrafClean Front

ეკოლოგიური საღებავი გრაფენითThermal insulation paint
GrafClean Therm

თერმოიზოლაციური საღებავიAntibacterial ecological paint
GrafClean Ag+

ანტიბაქტერიული ეკოლოგიური საღებავიNatural venetian stucco coating
Stuki

ბათქაში ბუნებრივი დაფარვაExterior textured coating
Kratzputz

ექსტერიერის ფაქტურიანი დაფარვაMineral textured paint
Coatexture

მინერალური ფაქტურიანი საღებავიEcological lime mortar with graphene
MortarBase

დუღაბი კირის ბაზაზე გრაფენითEcological lime mortar with graphene
MortarFine

დუღაბი კირის ბაზაზე გრაფენითEcological lime mortar with graphene
MortarSuper

დუღაბი კირის ბაზაზე გრაფენითMortero ecológico de reparación en base cal con grafeno
Naturglue

მიკრობადი დუღაბი გრაფენითRenovation putty
EcoPutty

სარემონტო ფითხიMineral renovation putty
MinerMastic

სარემონტო ფითხიMineral primer
Filler

მინერალური ეკოლოგიური გრუნტიAntialgae primer
AmbientPrimer

გრუნტი - ნესტიანი ადგილებისთვისAdherence bridge for paints
Four2Four

მიკრობადი გრუნტი საღებავებისთვისAdhesion bridge for mortars
Contak

მიკრობადი გრუნტი საღებავებისთვისSaltpeter resistant treatment
Neutralysal

მარილსაწინააღმდეგო დანამატიAnti-moisture treatment for humid walls
StopWater

ბარიერი ანტინესტის ეფექტითWater-repellent treatment
Hydroxeal

წყალგაუმტარი დანამატიMineral sealer treatment
Minerseal

მინერალური ლაქიNatural beeswax treatment for lime stuccos
BeeWax

ბუნებრივ ფუტკრის ცვილის დანამატი