• გრაფენსტოუნი პარკი 2020
  ეკო-შენობები
  პარკი 20 | 20
  Cradle to Cradle

პარკი 20 | 20


მსოფლიოში პარკი 20 | 20-ის მსგავს ვერაფერს ნახავთ. ის აშენებულია რეგენერაციული (Cradle to Cradle) დიზაინის პრინციპებზე და სხვებს ამბიციურად მიუთითებს წრიული ეკონომიკისკენ. პარკი 20 | 20 ეს არის ადგილი, სადაც საწყისს წარმოადგენს: ხალხი, გარემო და ეკონომიკური შესაძლებლობა.

ეს არის ბიზნეს პარკი, სადაც ბაზარზე გაყიდული სივრცეების ხარისხი პირდაპირ გავლენას ახდენს თანამშრომლების საქმის შესრულებაზე, ეფექტიანობაზე და ასევე ამცირებს მათი მხრიდან სამსახურის გაცდენას. (წყარო: Delta Development Group სერტიფიცირებულია KPMG-ის მიერ).

როგორც პარკი 20 | 20-ის კომპანიების ციკლის ოფიციალური მიმწოდებელი, გრაფენსტოუნი პრემიუმ ჯგუფიდან უზრუნველყოფს მათ ეკოლოგიური მასალებით.
 • გრაფენსტოუნი პარკი 2020. Cradle to Cradle project
 • გრაფენსტოუნი პარკი 2020. Cradle to Cradle project
 • გრაფენსტოუნი პარკი 2020. Cradle to Cradle project
 • გრაფენსტოუნი პარკი 2020. Cradle to Cradle project
 • გრაფენსტოუნი პარკი 2020. Cradle to Cradle project

შემდეგი პროექტი

  The Living House