პრემიუმი ხაზი

Ecological and natural paint with graphene
Ecosphere

ბუნებრივი ინტერიერის საღებავები



Pintura fotocatalítica con grafeno
AmbientPro+

ფოტოკატალიტიკური საღებავი



Conductive shielding paint with graphene
Proshield

გამტარიანი ფარის მქონე საღებავი



Ecological paint with graphene
GrafClean

ეკოლოგიური საღებავი გრაფენით



Ecological paint with graphene
GrafClean Ext

ეკოლოგიური საღებავი გრაფენით



Ecological paint with graphene
GrafClean Front

ეკოლოგიური საღებავი გრაფენით



Thermal insulation paint
GrafClean Therm

თერმოიზოლაციური საღებავი



Antibacterial ecological paint
GrafClean Ag+

ანტიბაქტერიული ეკოლოგიური საღებავი



Natural venetian stucco coating
Stuki

ბათქაში ბუნებრივი დაფარვა



Exterior textured coating
Kratzputz

ექსტერიერის ფაქტურიანი დაფარვა



Mineral textured paint
Coatexture

მინერალური ფაქტურიანი საღებავი



Ecological lime mortar with graphene
MortarBase

დუღაბი კირის ბაზაზე გრაფენით



Ecological lime mortar with graphene
MortarFine

დუღაბი კირის ბაზაზე გრაფენით



Ecological lime mortar with graphene
MortarSuper

დუღაბი კირის ბაზაზე გრაფენით



Mortero ecológico de reparación en base cal con grafeno
Naturglue

მიკრობადი დუღაბი გრაფენით



Renovation putty
EcoPutty

სარემონტო ფითხი



Mineral renovation putty
MinerMastic

სარემონტო ფითხი



Mineral primer
Filler

მინერალური ეკოლოგიური გრუნტი



Antialgae primer
AmbientPrimer

გრუნტი - ნესტიანი ადგილებისთვის



Adherence bridge for paints
Four2Four

მიკრობადი გრუნტი საღებავებისთვის



Adhesion bridge for mortars
Contak

მიკრობადი გრუნტი საღებავებისთვის



Saltpeter resistant treatment
Neutralysal

მარილსაწინააღმდეგო დანამატი



Anti-moisture treatment for humid walls
StopWater

ბარიერი ანტინესტის ეფექტით



Water-repellent treatment
Hydroxeal

წყალგაუმტარი დანამატი



Mineral sealer treatment
Minerseal

მინერალური ლაქი



Natural beeswax treatment for lime stuccos
BeeWax

ბუნებრივ ფუტკრის ცვილის დანამატი